Apokaliptyka Żydowska

Żydzi w okresie powygnaniowym stworzyli gatunek literacki zwany „apokaliptyką żydowską”. Zrodził się on z niespełnionych oczekiwań i nadziei związanych z odbudową Jerozolimy i odnowieniem Królestwa Izraela. Lud Boży żył z uczuciem, że ich historia się „nie udała”, obietnice, które dał im Bóg się nie spełniły. Aby znaleźć przyczynę tych niepowodzeń musieli wyjrzeć „za zasłonę”, czyli […]

Hokus Pokus

Gdy rodziła się Reformacja Lutra, jednym z punktów spornych była nauka o Wieczerzy/Komunii Świętej.