Liczba 666 – kryptonim czy symbol?

Kto kryje się po tajemniczą liczbą 666? Czy komuś w historii interpretacji Biblii udało się prawidłowo wskazać kogo ona dotyczy? Przeczytaj tekst Leszka Jańczuka, a zdasz sobie sprawę jak wiele osób zostało w przeszłości uznane za antychrysta oraz ile przemyślnych argumentacji zostało stworzone by poprzeć taką a nie inną viagra femenina interpretację.

Rany Koguta

Tabuizacja to zakazywanie wymawiania wyrazów uznawanych za święte lub przeklęte. W kulturze chrześcijańskiej tabuizuje się imię Jezus, w kulturze żydowskiej imię JHWH. Powodem zakazywania wymawiania tych imion jest III przykazanie (II u luteran i katolików):

Codex Bobbiensis (IV/V) do Mt 16, 4

Natychmiast bowiem około godziny trzeciej stały się za dnia ciemności i zstąpili z nieba aniołowie, i gdy powstał w jasności Boga żywego, wstąpili z Nim, a światło ciągle jaśniało. Wtedy one [niewiasty] przystąpiły do grobu i ujrzały odwalony kamień

Codex Bezae (VI w.) do Łk 22, 28

Ja bowiem przyszedłem pośród was nie jako spoczywający za stołem, ale jako ten, co służy: i wy też macie wzrastać w mojej służbie, jak ten, co służy.

Codex Bezae (VI w.), do Łk 6, 5

Tego dnia ujrzawszy, jak ktoś pracował w szabat, rzekł doń: „Człowieku, jeśli wiesz, co czynisz – jesteś błogosławiony, jeśli zaś nie wiesz – jesteś przeklęty i przestępcą Prawa”.