Codex Bezae (VI w.) do Łk 22, 28

Ja bowiem przyszedłem pośród was nie jako spoczywający za stołem,
ale jako ten, co służy: i wy też macie wzrastać w mojej służbie, jak ten, co służy.