Codex Vercellensis (IV w.) i Sangermanensis (VII w.) do Mt 3, 15 (uzupełnienie opisu chrztu)

I gdy był ochrzczony, ogromne światło zabłysło z wody, tak że przelękli się wszyscy, którzy przybyli.