Didache (I/II w.)

Niech twoja jałmużna przesiąknie potem rąk twoich, aż będziesz wiedział, komu dajesz.