Justyn Męczennik († 167) Dialog z Tryfonem 47, 5.

Przeto Pan nasz Jezus Chrystus powiedział: „W jakim stanie was znajdę, w takim też sądzić będę.