Odnaleziono dotąd nieznane [i nieprawdziwe] pisma pierwszych Chrześcijan

Między 2005 a 2007 rokiem w jaskini w Jordanii odkryto 70 małych książeczek wykonanych z metalu połączonych żelaznymi pierścieniami. Księżeczki są wielkości karty kredytowej.

Pokryte są symbolami, które mogą wskazywać na Mesjasza, Ukrzyżowanie i Zmartwychstanie. Są one zaplombowane, a ich treść nie jest znana – w związku z tym, spekuluje się, że mogą to być książeczki, o których mowa w Księdze Objawienia. Rejon, w którym je odkryto był miejscem, w którym Chrześcijanie schronili się po 70 r. n.e. po zburzeniu Świątyni. Na Chrześcijańskie autorstwo wskazuje także forma, w jakiej są wykonane. Żydzi zapisywali swoje pisma na zwojach.
Na podstawie analizy stopnia do jakiego doszła korozja stwierdzono, że pochodzą one z I w. n.e. Taki efekt jest raczej nie do otrzymania sztuczną metodą. Badanie metodą C14 wskazało taki sam wynik.
Philip Davies, profesor Uniwesytetu w Shefield miał okazję obejrzeć ten artefakt. Na okładce jednej z książeczek “widnieje krzyż, a w tle krypta z otwartymi wrotami, a za nią mury miasta.” Dotkor Margaret Barker z Towarzystwa Badań nad Starym Testamentem mówi: “Inne teksty z tego okresu mówią o zapieczętowanych księgach mądrości i starożytnej tradycji przekazanej uczniom przez Jezusa.”
Wielu naukowców jest jednak przekonanych, że tabliczki zostały w całości sfałszowane. W 2010 r Peter Thonemann obejrzał zdjęcia tych tabliczek, odczytał także napis znajdujący się na jednej z nich: 
ΛΛΥΠΕΧΛΙΡΕΛΒΓΛΡΟΚΛΙΕΙΣΙΩΝ ΛΛΥΠΕ
Jest to zdanie:
 ἄλυπε χαῖρε, Ἀβγαρ ὁ καὶ Εἰσίων,
czyli po polsku:
“bez żalu, żegnaj! Abgar, znany jako Eison”
Te słowa pozostawione bez żadnego kontekstu nie mają najmniejszego sensu. Thonemann odkrył, że jest to zdanie przepisane ze znajdującej się z Muzeum Archeologicznym w Ammanie tabliczki z inskrypcją:
“Dla Selamana, doskonałego i nieszkodliwego człowieka, żegnaj! Abgar, znany również jako Eision, syna Monoathosa, zbudował ten grób dla wspaniałego syna (tj. Selamana), w trzecim roku”
Thonemann stwierdził też, że tabliczki zostały wykonane w okresie ostatnich pięćdziesięciu lat w Jordanie przez kogoś kto nie znał greki, ale chciał stworzyć przekonywująco wyglądający artefakt i sprzedać go na czarnym rynku. Wszystkie symbole naniesione na tabliczki pochodzą z autentycznych lub także sfałszowanych monet bitych w Rzymie do około III w.
Okazało się także, przy szczegółowym dochodzeniu prowadzonym nawet przez BBC, że wiek tabliczek oszacował metalurg zaprzyjaźnionym z osobą, która “dokonała” tego odkrycia.
Mimo iż dowiedziono, że tabliczki zostały sfałszowane dla zysku, niektórym udało się w międzyczasie odszyfrować wiele z zapisanych kodem informacji, np symbole związane z galaktyką Oriona, plejadami itp.

One Comment

  1. Super:) niezłe odkrycie. A próbowano je otworzyć? Może dałoby się odczytać co jest w środku napisane, ale pewnie boją się tego zniszczyć?

Comments are closed.