Ostatnie odkrycie uwierzytelniające przekaz Biblii

Dwa tygodnie temu odkryto kawałek glinianej tabliczki z napisem Bet-lehem (Betlejem). Kształt sugeruje, ze jest to pieczęć, lub znak towarowy. Szacuje się jej wiek na 2700 lat.

Pochodzi więc z około 700 r. p. Ch. Jest to tzw. okres Pierwszej Świątyni (1006-586 r. p.Ch). Zdaniem Eli Shukrona, dyrektor wykopaliska, jest to prawdopodobnie pieczęć, która została dołączona do przesyłki (wina lub zboża) z Betlejemu do Króla Hezekiasza, Manasesa lub Jozjasza.
betlehmCały tekst, który znajduje się na tabliczce brzmi:
“… w siedemnastym …
… Bet-lehem …
… do króla …”

Odkrycie jest ważne z dwóch powodów:
1) jest to pierwszy przypadek kiedy nazwa Betlejem pojawia się w jakimkolwiek źródle pozabiblijnym;
2) potwierdza, że Betlejem w tym czasie należało do któregoś z Królów Judy.

za: news.discovery.com

Jednak historyczność tej nazwy została potwierdzona także przez tzw. Listy z Amarna (1400 r. p.Ch), w których znajduje się prośba króla Izraela skierowana do swojego zwierzchnika, króla Egiptu, o pomoc w uporaniu się z ludem Apiru (Habiru – pierwsi Izraelczycy), który najechał i podbił Bit-Lahml (podobne do Bet-lehem).