There is a lot of Plato’s philosophy and Gnostic mysticism in the Letter to the Hebrews, or is there?

Author of the Epistle to the Hebrews sees Melchizedek as an archetype of a priest. This one of the most mysterious characters in the Bible is made here even more mysterious. There are a few features which author accentuates: Melchizedek does not have lineage – he is beyond time, he is beyond nationalities and his […]

Koloratka

Przez pierwsze cztery wieki kapłani chrześcijańscy nie wyróżniali się ubiorem od zwykłych ludzi – wszyscy bowiem chodzili w podobnie wyglądających togach. Dopiero Synod w Bradze w 572 r. jasno nakazał duchowieństwu noszenie ubioru, których by go wyróżniał. Obecny strój duchownego ustalił się wieku XVII lub XVIII. Kolor czarny symbolizuje obumieranie dla świata i przeznaczenie do wieczności. Koloratka zaś, […]

Rany Koguta

Tabuizacja to zakazywanie wymawiania wyrazów uznawanych za święte lub przeklęte. W kulturze chrześcijańskiej tabuizuje się imię Jezus, w kulturze żydowskiej imię JHWH. Powodem zakazywania wymawiania tych imion jest III przykazanie (II u luteran i katolików):

Hokus Pokus

Gdy rodziła się Reformacja Lutra, jednym z punktów spornych była nauka o Wieczerzy/Komunii Świętej.

Ps. Klemens Rzymski (II w.) II List do Koryntian 5, 2-4, 94.

Mówi bowiem Pan: „Będziecie niby jagnięta wśród wilków”. A Piotr Mu na to: „Jeśli więc wilki rozszarpią jagnięta?” Rzekł Jezus Piotrowi: „Jagnięta po swojej śmierci nie potrzebują bać się wilków. I wy nie bójcie się tych, którzy was zabijają i nic wam więcej uczynić nie mogą, lecz bójcie się Tego, który po waszej śmierci ma władzę nad waszą duszą […]

Klemens Rzymski (koniec I w.), List do Korynt. 13, 2, 56n

Bądźcie miłosierni, abyście dostąpili miłosierdzia. Odpuszczajcie, aby wam odpuszczono. Jak drugim czynicie, tak i wam czynić będą. Jak dajecie, tak i wam zostanie dane. Jakim sądem sądzicie, takim i was osądzą. Jaką dobroć innym okazujecie, taką i wam okażą. Jaką miarą mierzycie, taką samą i wam odmierzą.

Didache (I/II w.)

Niech twoja jałmużna przesiąknie potem rąk twoich, aż będziesz wiedział, komu dajesz.

Codex Bobbiensis (IV/V) do Mt 16, 4

Natychmiast bowiem około godziny trzeciej stały się za dnia ciemności i zstąpili z nieba aniołowie, i gdy powstał w jasności Boga żywego, wstąpili z Nim, a światło ciągle jaśniało. Wtedy one [niewiasty] przystąpiły do grobu i ujrzały odwalony kamień

Codex Bezae (VI w.) do Łk 22, 28

Ja bowiem przyszedłem pośród was nie jako spoczywający za stołem, ale jako ten, co służy: i wy też macie wzrastać w mojej służbie, jak ten, co służy.

Codex Bezae (VI w.), do Łk 6, 5

Tego dnia ujrzawszy, jak ktoś pracował w szabat, rzekł doń: „Człowieku, jeśli wiesz, co czynisz – jesteś błogosławiony, jeśli zaś nie wiesz – jesteś przeklęty i przestępcą Prawa”.

[nieprawda, że] 21 maja 2011 nastąpi koniec świata

Internet obiega rozgłaszana przez familyradio informacja, że 21 maja 2011 roku nastąpi koniec świata, czy też Dzień Sądu. Chciałbym się ustosunkować negatywnie do tej nauki, przedstawiając najsampierw tezę, a następnie wskazać jej błędne założenia. Uważam bowiem, że łatwo jest dać się porwać takim gorącym wizjom, przekonywującym studiom Pisma, które rzekomo udowadniają daty końca świata, ale […]

[false] Florida Healing Outpouring

Od 3 kwietnia, na Florydzie w Stanach trwa Przebudzenie. Zaczęło się od przyjazdu Todda Bentleya z Fresh Fire Ministries do Ignited Church na Florydzie na zaproszenie. Od tamtego czasu usługuje on kilka razy w tygodniu, po parę dni pod rząd. Przebudzenie to odbija się szerokim echem w środowiskach zielonoświątkowych, ale i nie tylko. Warto mu […]