Ps. Klemens Rzymski (II w.) II List do Koryntian 5, 2-4, 94.

Mówi bowiem Pan: „Będziecie niby jagnięta wśród wilków”. A Piotr Mu na to: „Jeśli więc wilki rozszarpią jagnięta?” Rzekł Jezus Piotrowi: „Jagnięta po swojej śmierci nie potrzebują bać się wilków. I wy nie bójcie się tych, którzy was zabijają i nic wam więcej uczynić nie mogą, lecz bójcie się Tego, który po waszej śmierci ma władzę nad waszą duszą i ciałem i może wrzucić je w piekło ogniste”.