Szkielet człowieka z Ur, sprzed z 4500 r. p.n.e.

Na początku grudnia w Penn Museum w Philadephi zidentyfikowano szkielet człowieka z biblijnego miasta Ur, współcześnie terytorium Iraku. Szkielt wykopano podczas prac archeologicznych w 1930 roku, ale do dziś przeleżał zapomniany w piwnicach Museum Archeologii i Antropologii w Pennsylvani. Wszelka dokumentacja opisująca znalezisko zaginęła.

Pracownicy wykopaliska wynoszą szkielet
Pracownicy wykopaliska wynoszą szkielet

Szkielet znajdował się na głębokości 18 metrów w warstwie mułu, który mógł być naniesiony przez potop. Przypuszcza się jednak, że przyczyną śmierci nie było utonięcie – ciało zostało złożone do wykopanego grobu z dziesięcioma garnkami, w których mogły znajdować się zapasy pożywienia – starożytni często zaopatrywali zmarłych w rzeczy potrzebne do życia w zaświatach.

Okres, w którym mógł żyć właściciel szkieletu mieści się między 5500 a 4000 rokiem p.n.e. Według odkrywców odpowiada to czasom bezpośrednio po potopie, stąd znalezisku nadano nazwę “Noe”. Pracownik Penn Museum stwierdził, że bardziej odpowiednim przydomkiem byłoby “Utnapisztim” ze względu na miejsce odkrycia szkieletu. Utnaszptim to babilońskie imię bohatera, który przeżył potop.

Undated handout photo of a 6,500-year-old human skeleton, discovered in the basement of the Penn Museum in Philadelphia

Bibliografia:

Robin Ngo, 6,500-Year-Old Ur Skeleton Resurfaces in Penn Museum, Bible History Daily.