Ps. Klemens Rzymski (II w.) II List do Koryntian 5, 2-4, 94.

Mówi bowiem Pan: „Będziecie niby jagnięta wśród wilków”. A Piotr Mu na to: „Jeśli więc wilki rozszarpią jagnięta?” Rzekł Jezus Piotrowi: „Jagnięta po swojej śmierci nie potrzebują bać się wilków. I wy nie bójcie się tych, którzy was zabijają i nic wam więcej uczynić nie mogą, lecz bójcie się Tego, który po waszej śmierci ma władzę nad waszą duszą […]

Klemens Rzymski (koniec I w.), List do Korynt. 13, 2, 56n

Bądźcie miłosierni, abyście dostąpili miłosierdzia. Odpuszczajcie, aby wam odpuszczono. Jak drugim czynicie, tak i wam czynić będą. Jak dajecie, tak i wam zostanie dane. Jakim sądem sądzicie, takim i was osądzą. Jaką dobroć innym okazujecie, taką i wam okażą. Jaką miarą mierzycie, taką samą i wam odmierzą.

Didache (I/II w.)

Niech twoja jałmużna przesiąknie potem rąk twoich, aż będziesz wiedział, komu dajesz.

Codex Bobbiensis (IV/V) do Mt 16, 4

Natychmiast bowiem około godziny trzeciej stały się za dnia ciemności i zstąpili z nieba aniołowie, i gdy powstał w jasności Boga żywego, wstąpili z Nim, a światło ciągle jaśniało. Wtedy one [niewiasty] przystąpiły do grobu i ujrzały odwalony kamień

Codex Bezae (VI w.) do Łk 22, 28

Ja bowiem przyszedłem pośród was nie jako spoczywający za stołem, ale jako ten, co służy: i wy też macie wzrastać w mojej służbie, jak ten, co służy.

Codex Bezae (VI w.), do Łk 6, 5

Tego dnia ujrzawszy, jak ktoś pracował w szabat, rzekł doń: „Człowieku, jeśli wiesz, co czynisz – jesteś błogosławiony, jeśli zaś nie wiesz – jesteś przeklęty i przestępcą Prawa”.