K+M+B 2017

W XVIII wieku upowszechnił się zwyczaj święcenia złota, kadziła i … kredy. Poświęconą kredą zaczęto oznaczać drzwi wiernych upatrując w tym kontynuację starotestamentowego zwyczaju (por. Wj 12,1). Czynność znaczenia drzwi wykonywano w dzień Trzech Króli co doprowadziło do pewnej pomyłki.

Spisek Michała Anioła

Jedno z najbardziej rozpoznawalnych dzieł malarskich – fresk Michała Anioła pt. “Stworzenia Adama” znajdujący się we wnętrzu Kaplicy Sykstyńskiej – jest jednocześnie przejawem wewnętrznej walki jaka rozgrywała się w Watykanie w pierwszej połowie XVI wieku. Fresk powstawał w latach 1508-1512, czyli w przededniu wystąpienia Marcina Lutra i początku Reformacji Kościoła. Luter nie był jednak ani pierwszym […]

Jesus is my homeboy

David LaChapelle, to uczeń Andy’ego Warhola. W 2003 roku zorganizował wystawę swoich prac inspirowanych Nowym Testamentem. Zatytułował ją “Jesus is my homeboy”. Za pomocą sztuki nowoczesnej autor chciał “wyrwać nauki Chrystusa fundamentalistom”, którzy używają ich, aby osądzać ludzi zamiast podnosić. Wizerunek Jezusa przedstawiony w tej serii nie ma na celu szokować, nie jest też ironiczny. To […]

Koloratka

Przez pierwsze cztery wieki kapłani chrześcijańscy nie wyróżniali się ubiorem od zwykłych ludzi – wszyscy bowiem chodzili w podobnie wyglądających togach. Dopiero Synod w Bradze w 572 r. jasno nakazał duchowieństwu noszenie ubioru, których by go wyróżniał. Obecny strój duchownego ustalił się wieku XVII lub XVIII. Kolor czarny symbolizuje obumieranie dla świata i przeznaczenie do wieczności. Koloratka zaś, […]

Rany Koguta

Tabuizacja to zakazywanie wymawiania wyrazów uznawanych za święte lub przeklęte. W kulturze chrześcijańskiej tabuizuje się imię Jezus, w kulturze żydowskiej imię JHWH. Powodem zakazywania wymawiania tych imion jest III przykazanie (II u luteran i katolików):

Hokus Pokus

Gdy rodziła się Reformacja Lutra, jednym z punktów spornych była nauka o Wieczerzy/Komunii Świętej.