Gehenna – piekło czy … dolina?

Gehenna, właściwie Dolina Synów Hinnona, leży u stóp wzgórza świątynnego w Jerozolimie. W Piśmie Świętym stała się ona synonimem potępienia i kary, czasami aż do tego stopnia, że tam gdzie w oryginale greckim mamy wyraz „gehenna” tłumaczenia podają „piekło”. Czy ta zamiana jest uzasadniona? Do pewnego stopnia tak, jednak nie można przekładu wyżej cenić niż […]