Wolna wola. Czy aby na pewno?

Pytanie o to czy człowiek ma wolną wolę jest chyba stare jak świat. A przynajmniej powinno takie być, bo już u początku stworzenia ta kwestia wyszła. Stoję pośród tych, którzy uważają, że jej nie mamy. A przynajmniej nie w sensie absolutnym. Dla ścisłości, za wolną wolę uważam zdolność człowieka do podejmowania dobrych decyzji. Gdybyśmy taką […]