Kto nie ma miecza niech kupi

Jak mamy rozumieć polecenie Jezusa? Czy nie stoi ono w sprzeczności z tym co wcześniej sam powiedział podczas kazania na górze, że mamy nadstawiać drugi policzek? Pismo Święte jest natchnione i nie zawiera sprzeczności, sprzeczności pojawiają się w nienatchnionych interpretacjach.

[bs_well size=”md”]I rzekł do nich: Gdy was posłałem bez trzosa, bez torby, bez sandałów, czy brakowało wam czegoś? A oni na to: Niczego. On zaś rzekł do nich: Lecz teraz, kto ma trzos, niech go weźmie, podobnie i torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi. Albowiem mówię wam, iż musi się wypełnić na mnie to, co napisano: Do przestępców był zaliczony; to bowiem, co o mnie napisano, spełnia się. Oni zaś rzekli: Panie, oto tutaj dwa miecze. A On na to: Wystarczy.
(Łk 22,35-38).[/bs_well]

Jezus podaje wyjaśnienie, dla nas już może mało czytelne, dlaczego uczniowie mają wziąć miecze. Wyjaśnieniem jest: “Aby wypełniło się to co o mnie napisano, do przestępców będzie zaliczony”. Jaki to ma związek z mieczami? Odpowiedź pojawia się we fragmencie Łk 22,47-53, ale przyznać trzeba, że musimy jej się trochę domyślić, bo nie pada wprost. Noszenie broni w Izraelu przez Żydów w czasach okupacji rzymskiej było karane. Jezus idąc do ogrodu Getsemane z mieczami (por. wers 49) dał pretekst radzie Sanhedrynu do aresztowania. Że miecze miały być właśnie tym pretekstem świadczą słowa Jezusa: “jak na zbójcę wyszliście na mnie z mieczami, a gdy codziennie u was bywałem ręki na mnie nie podnieśliście”. Tak więc Jezus dał polecenie uczniom po to by mogło się wypełnić Pismo, że będzie policzony ze złoczyńcami, a pretekst ku temu musiał dać sam.Możemy być pewni, że przykazanie o nadstawianiu policzka jest nadrzędne – zostało wygłoszone publicznie i jako takie stanowi prawo. Właściwie nawet nie powinniśmy rozważać obu poleceń we wzajemnych stosunkach, ponieważ inne były konteksty, w których padły. Słowa o mieczu zostały wygłoszone jako jednorazowe polecenie skierowane do uczniów. Miało ono być zinterpretowane dosłownie – choć niektórzy uważają inaczej – o czym świadczy odpowiedź Jezusa na słowa na pytanie czy dwa miecze wystarczą. Jasnym też jest, że Jezus nie chciał posłać swoich uczniów do walki na miecze.

Niektórzy szukając wytłumaczenia i odczytując ten fragment symbolicznie mówią, że te miecze są symbolem Słowa Bożego. W myśl tej interpretacji po zaliczeniu Chrystusa do złoczyńców, jego uczniowie będą musieli sami się bronić Słowem Bożym. Jednak wydaje się, że historia, która następuje po tym poleceniu wystarczająco wszystko wyjaśnia i nie trzeba tłumaczyć symbolicznie.