Odkryto fragment nieznanej dotąd księgi Starego Testamentu!

Dwa dni temu na terenie dzisiejszego Iranu dokonano sensacyjnego odkrycia. Podczas prowadzenia prac archeologicznych w pobliżu fundamentów starożytnej świątyni odkopano zawinięte w bydlęcą skórę gliniane tabliczki. Zachowały się one w stanie pozwalającym na odczytanie treści wielu z nich. Podobne znaleziska choć należą do rzadkości to jednak co kilkadziesiąt lat się zdarzają. W tym przypadku odkrycie zespołu archeologów dra Jamesa Friedmana może przyćmić wszystkie pozostałe.

PRIMA APRILIS !

Naukowcy zgodni są co do tego, że wiek tabliczek należy szacować na około X w. p.n.e. – co czyniłoby z tego odkrycia najstarsze poświadczenie biblijnego tekstu jaki znamy! Dotąd odnajdowano teksty biblijne zapisane na papirusach, tym razem tekst zapisany jest metodą wyciskania na tabliczce glinianej co współgra z tym co wiemy o metodach przechowywania tekstu w czasach I tysiąclecia p.n.e.

To co jednak jest najbardziej szokujące to to, że treść niektórych tabliczek nie znajduje się w obecnym kanonie Starego Testamentu. Pośród fragmentów Księgi Rodzaju, Psalmu 50 i Księgi Widzącego (z treści wiadomo, że chodzi o Izajasza) jest też tabliczka zaczynająca się od słów: „Dzieje Eliasza”. Z ocalałych fragmentów tabliczek udało się dotychczas odczytać jeszcze kolejne słowa:

A gdy El[iasz] udał się do Betelu, rozmawiał z [bo]giem
twarzą w twarz,
Wtedy Bóg JHWH rzekł: Ciebie wyznaczyłem na […] I będziesz moim aniołem/posłańcem dla tych ludzi.
Po tym wział Bóg Eliasza i dał mu widzenie.

To jest treść tylko pierwszej połowy z jednej tabliczki, która wydaje się rozpoczynać Księgę Eliasza. Do zrekonstruowania i odczytania pozostało jeszcze czternaście tabliczek, na których według szacunków znajduje się około 60 linijek tekstu.