Spisek Michała Anioła

Jedno z najbardziej rozpoznawalnych dzieł malarskich – fresk Michała Anioła pt. „Stworzenia Adama” znajdujący się we wnętrzu Kaplicy Sykstyńskiej – jest jednocześnie przejawem wewnętrznej walki jaka rozgrywała się w Watykanie w pierwszej połowie XVI wieku. Fresk powstawał w latach 1508-1512, czyli w przededniu wystąpienia Marcina Lutra i początku Reformacji Kościoła. Luter nie był jednak ani pierwszym – należy zawsze pamiętać, że przed nim byli inni reformatorzy John Wycliffe i Jan Hus, ani także jedynym, który w tym okresie domagał się reform.

Vittoria Colonna (rysunek Michała Anioła)

” data-medium-file=”https://i2.wp.com/acalyludpowieamen.pl/wp-content/uploads/2014/12/Vittoria_Colonna.jpg?fit=235%2C300″ data-large-file=”https://i2.wp.com/acalyludpowieamen.pl/wp-content/uploads/2014/12/Vittoria_Colonna.jpg?fit=640%2C817″ class=”size-thumbnail wp-image-2592″ src=”https://i2.wp.com/acalyludpowieamen.pl/wp-content/uploads/2014/12/Vittoria_Colonna.jpg?resize=150%2C150″ alt=”Vittoria Colonna (rysunek Michała Anioła)” srcset=”https://i2.wp.com/acalyludpowieamen.pl/wp-content/uploads/2014/12/Vittoria_Colonna.jpg?resize=150%2C150 150w” sizes=”(max-width: 150px) 100vw, 150px” data-recalc-dims=”1″/>
Vittoria Colonna (rysunek Michała Anioła)

Poza nimi w samym Watykanie działała tajna grupa kardynałów i artystów, którzy chcieli przeprowadzić duchową odnowę Kościoła, wskazywali na potrzebę czytania Pisma Świętego, a jedną ze szczególnych nauk jakie chcieli zaakcentować było usprawiedliwienie z wiary. Uważali, że w tych dążeniach prowadził ich wyraźnie Duch Święty, stąd przyjęli nazwę Spirituali. Do tej grupy należał między innymi poeta Vittoria Colonna, który w swych wierszach wskazywał na Jezusa – omijając przy tym całe pośrednictwo, a także Michał Anioł. Najpierw mała próbka twórczości Vittorii Colonny i sposobu w jakie odwracał się od watykańskiej władzy:

Ci, którzy skupiają wzrok na Chrystusie,
a nie najbystrzejsze umysły, tych, którzy czytają najwięcej książęk,
oni doznają szczęścia w boskim Elizjum.

(fragment wiersza „Boża cudowna łaska”)

Portret Michała Anioła, Daniele da Volterra

” data-medium-file=”https://i0.wp.com/acalyludpowieamen.pl/wp-content/uploads/2014/12/800px-Michelango_Portrait_by_Volterra.jpg?fit=224%2C300″ data-large-file=”https://i0.wp.com/acalyludpowieamen.pl/wp-content/uploads/2014/12/800px-Michelango_Portrait_by_Volterra.jpg?fit=640%2C856″ class=”size-thumbnail wp-image-2584″ src=”https://i0.wp.com/acalyludpowieamen.pl/wp-content/uploads/2014/12/800px-Michelango_Portrait_by_Volterra.jpg?resize=150%2C150″ alt=”Portret Michała Anioła, Daniele da Volterra” srcset=”https://i0.wp.com/acalyludpowieamen.pl/wp-content/uploads/2014/12/800px-Michelango_Portrait_by_Volterra.jpg?resize=150%2C150 150w” sizes=”(max-width: 150px) 100vw, 150px” data-recalc-dims=”1″/>
Portret Michała Anioła, Daniele da Volterra

Jednak chyba największą odwagą wykazał się Michał Anioł, który na zlecenie papieża Juliusza II namalował scenę z Księgi Rodzaju 1,27. W obrazie szokuje nie to, że Bóg jest przedstawiony w sposób antropocentryczny – jako starszy mężczyzna, także nie to, że czerwony szal okalający Boga JHWH przypomina macicę, a zielony szal pępowinę – co by wyjaśniało skąd u Adama pępek, ale jawny sprzeciw wobec roli Watykanu. Chodzi mianowicie o to jaki ten obraz wysyła komunikat: między człowiekiem a Bogiem nie ma żadnego pośrednika. Na dokładnie odwrotnym stanowisku stał przecież Watykan. Fresk Michała Anioła zachęcał więc widzów do szukania bezpośredniego kontaktu z Bogiem.

Co więcej, to w jaki sposób przedstawiony jest Bóg JHWH niesiony przez cheruby zdaje się zdradzać dalsze sympatie autora „Stworzenia Adama”. Nie trzeba dużej wyobraźni by w kształcie tej czerwonej chusty dostrzec zarys mózgu. Co chciał przez to powiedzieć Michał Anioł? Mózg symbolizuje zwycięstwo rozumu nad dogmatem, innymi słowy, człowiek ma dane od Boga wszystko by móc z Nim nawiązać kontakt lub by na ten kontakt odpowiedzieć. Ponownie jest to komunikat przeciwny do tego jaki wysyłał oficjalnie Watykan. Co ciekawe współczesna medycyna jest w stanie potwierdzić, że ośrodki mózgu, które odpowiadają za poszczególne emocje odpowiadają wyrazom twarzy cherubów z otoczenia Boga JHWH – przypadek? Nie sądzę.

Bibliografia:

Dodaj komentarz